KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE

REJONOWYM W BRZOZOWIE

KAROL LIPKA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Komornik Brzozów
Karol Lipka

Numer ID Komornika Sądowego w systemie EPU: 2924
Skrzynki EPUAP:
/KS_Karol_Lipka/domyslna
/KS_Karol_Lipka/ezbiegi

Numer rachunku bankowego kancelarii komorniczej:
71 1600 1462 1897 5521 1000 0003 (BNP Paribas Bank Polska S.A.)
W polu tytułem należy podać sygnaturę sprawy.

W przypadku przelewów zagranicznych przed numerem konta proszę dopisać PL.

Kod SWIFT: PPABPLPK

Numer rachunku w formacie IBAN:
PL 71 1600 1462 1897 5521 1000 0003

 

Kancelaria komornicza Brzozów

Kancelaria posiada bezpośredni dostęp do:

 • Biura Ewidencji Ludności BEL,
 • Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK,
 • portalu Elektronicznego Postępowania Upominawczego EPU,
 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG,
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2,
 • Elektronicznego Systemu Zapytań o rachunki bankowe OGNIVO
 • Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych CBDKW,
 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE-ZUS.
komornik Brzozów

Komornik sądowy – Kancelaria Brzozów

Czym się zajmujemy?

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie Karol Lipka prowadzący Kancelarię Komorniczą nr II w Brzozowie jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie. Do zakresu jego działania należy zgodnie z Ustawą o Komornikach Sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 1443,1669 z późn. zm.):

 • Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym.
 • Wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
 • Na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych.
 • Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.
 • Sporządzanie protokołu stanu faktycznego.
 • Na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik Brzozów - Karol Lipka

Adres: ul. Mickiewicza 26, 36-200 Brzozów

Email: brzozow.lipka@komornik.pl
Telefon/fax 13 42 002 77 tel. kom. 508 823 656

Kancelaria jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Komornik przyjmuje interesantów osobiście w poniedziałki od 9.00 do 12.00.