Kancelaria Brzozów – Wybór komornika

Kancelaria komornicza: Właściwość z wyboru

Komornik Sądowy Karol Lipka może poprowadzić Twoją sprawę, jeśli dłużnik:

1. Zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego.

2. W sprawach alimentacyjnych, nawet wtedy gdy dłużnik nie zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego. Zgodnie z art.1081 § 1 kpc Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Egzekucja może być prowadzona przez tutejszą kancelarię w stosunku do dłużników na terenie całego kraju.

Zgodnie z przepisami art. 10.1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 (Dz.U. z 2018r. Nr 771.1443.1669) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii, z wyjątkiem spraw o egzekucją z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy zamieścić klauzulę następującej treści: “Zgodnie z przepisami art. 10.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oświadczam, że korzystam z prawa wyboru komornika”.

Kancelaria komornicza: Właściwość ustawowa

Zgodnie z przepisami art. 8.1. Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018r. Nr 771,1443,1669) Komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym zgodnie z art. 8.2 ustawy jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie Karola Lipki obejmuje powiat brzozowski:

 • Gmina Brzozów 36-200
 • Górki, Grabownica Starzeńska, Humniska, Przysietnica, Stara Wieś, Turze Pole, Zmiennica.
 • Gmina Domaradz 36-230
 • Domaradz, Barycz, Golcowa.
 • Gmina Dydnia 36-204
 • Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Obarzym, Temeszów, Ulucz, Witryłów, Wydrna.
 • Gmina Haczów 36-213
 • Buków, Haczów, Jabłonica Polska, Jasionów, Malinówka, Trześniów, Wzdów.
 • Gmina Jasienica Rosielna 36-220
 • Jasienica Rosielna, Blizne, Orzechówka, Wola Jasienicka.
 • Gmina Nozdrzec 36-245
 • Nozdrzec, Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Siedliska, Wara, Wesoła.